grafik tasarım

Logo (type) bir ürünün, firmanın ya da hizmetin isminin, harf ve resimsel öğeler kullanılarak sembolleştirilmesidir. Amaç, adını taşıdığı ürün veya firmayı en özgün biçimde ayırt etmesidir. Günümüz teknolojisinin dünyadaki global ticaret yoğunluğu ve internetin hayatımızda yoğunlaşması ile birlikte bilgi alışverişinin kolaylaşması ve basılı medyanın yerini sosyal medyaya bırakmasının ardından marka her zamankinden daha da önem kazanmış duruma gelmiştir.

Logo günümüzde şirketleri, toplukları ve etkinliklerin olmazsa olmazlarından ve onları temsil etmekte kullanılan görsel bir marka kimliği aracıdır. Bu grafik sayesinde kurumsal kimliklerini ortaya koyabilirler, ideolojilerini yansıtabilirler, iletişimi kolaylaştırabilirler.

İyi bir logonun özellikleri:

  1. İlgili kuruluşun ya da ürünün özelliklerini yansıtmalıdır. Bir bebek ürününün logosu için inşaat sektörünün yapısına uygun bir yazı karakterinden yola çıkılmaz.
  2. Her insanın bir kişiliği olduğu gibi, kuruluşların da bir kişiliği vardır. Logo bunu yansıtmalıdır. Mesajını üstünde taşımalıdır.
  3. Özgün olmalıdır. Logonun yapılış amacı zaten ayırt edicilik sağlamaktır. Eğer başka örnekleri çağrıştırırsa veya bilinen bir logo kopya edilmişse hiçbir etkisi olmaz, aksine olumsuz bir imaj yaratır.
  4. Renk ve biçim olarak bütünlük içinde olmalı. Değişik yerlerde (kâğıt üstünde, rozet için, vb.) kullanılabileceği unutulmamalıdır. Küçültüldüğü zaman ayrıntılarını kaybedecek özellikte olmamalıdır.
  5. Logo (type), okunabilir olmalıdır, özgünlük yaratmak kaygısıyla gereksiz çizgi ve resimler kullanılmamalıdır. Harf adetinin çok olması, okunurluluğu bozmamalıdır.

Bir ürünün veya firmanın soyut bir sözcük olan siminin (markasının) somut hale gelmesi, diğerlerinden biçim olarak da ayırt edilmesi için logosunun yapılması gerekir ve logo ilgili şirketin çalışma alanını, kişiliğini biçim ve renkleriyle ifade edebilmelidir. Logo tasarım ve oluşturulan marka algısı, müşteri kitlesine sürdürülebilir bir şekilde sunulmasında işin ehli bir ekip tarafından kontrolü son derece önem taşımaktadır. Bu nedenle markanızı en iyi biçimde ifade edebilme sürecinde destek olmak için hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.