Kolektif İş Modeli (CBM) nedir?

Kolektif İş Modeli (Collective Business Model) bağımsız uzmanlardan oluşan, çevrimiçi işbirliğine dayalı ortaklaşa bir iş modelidir. Esnek, özgür ve güvenilir yapısı ile CBM, etkili bir kullanıcı deneyimi sunar. Caps Digital tarafından geliştirilen CBM, sağladığı değer önerisi ile Türkiye’de ilk ve tek özelliği taşımaktadır. (Dijital zaman damgalıyıcısı ile damgalanmıştır)

Neden CBM? Farkı nedir?

Çünkü Kolektif İş Modeli (CBM) gücünü, dinamik yapısıyla sağladığı verimlilik ve tümleşik pazarlama iletişimi yaklaşımı ile sağladığı sürdürülebilirlik üzerine kurguladığı güçlü değer önerisinden alır. CBM, firmadan firmaya (B2B) ve tüketiciden firmaya (C2B) işlem yapılan iş modelleri arasında konumlandığı için bu iş modellerinden ayrılır.

Örnek olay : B2B iş modelinin hizmet sektörü (reklam, bilişim vb) için temel işleyişi; hizmet veren firmanın ürün veya hizmetlerini, ihtiyaçları doğrultusunda hizmet alan firmaya ulaştırdığı pazarlama yöntemi olarak gerçekleşir. Hizmet veren firma tarafından verilen teklif üzerinden anlaşma sağlanır ve hizmet alan firma, sınırlı sayıda iç insan kaynağı (kısmi oranda dış kaynak) ile hizmet alır. Kolektif İş Modeli (CBM) değer önerisi ise; zaman ve mekandan bağımsız seçkin proje liderleri ve proje uzmanları tarafından organize edilen dinamik bir yapıya sahip olduğu için verimlilik ilkesini esas alır.

Örnek olay : Diğer iş modeli olan C2B modelinin hizmet sektörü (tasarım, yazılım, vb) için temel işleyişi; bilgi ve beceri paylaşımı bazlı platformlar (fiverr, upwork vb) aracılığıyla, hizmet alan (firma) ve hizmet veren (freelancer) bir araya getirilerek gerçekleşir. Hizmet veren freelancer tarafından verilen teklif üzerinden anlaşma sağlanır ve firma, bütünden ziyade parçalı hizmet alır. Kolektif İş Modeli (CBM) değer önerisi ise; tümleşik pazarlama iletişimi yaklaşımı ile tüm iletişim araçları ve disiplinlerinin pazarlama karmasında bütünleşmesi ve planlanması esastır. Tüm bu iletişim araçları, yalıtımdan ziyade birlikte uyum içinde çalıştıklarında daha iyi çalışırlar. Bütünün toplamı, parçalarından daha büyüktür. Tutarlı, stabil ve uzun süreli ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olarak sürdürülebilirlik ilkesinde önemli rol oynar.

CBM nasıl çalışır?

Kolektif İş Modeli (CBM) iş süreci yönetimi (BPM); Sipariş, Ödeme ve Fatura Servisi, Proje Yönetim Uygulaması, Geri Bildirim Uygulaması süreçlerini kapsar. İşlem aşamaları şu şekilde gerçekleşir;

1. Hizmet sağlayıcı (Caps Digital) üzerinden sipariş işlemi gerçekleştirilir. (Önemli Uyarı: Ödeme sayfasında yer alan forma girdiğiniz ad-soyad, email vb diğer tüm bilgileriniz, CBM iş süreçlerinde kullanılacağı için doğru ve tutarlı olmalıdır)

2. Ödeme ve fatura servisi aracılığıyla ödemeniz gerçekleştirilir ve siparişiniz onaylanır.

3. Proje yönetim uygulama sürecinde, proje lideri tarafından projenize özel pano oluşturulur ve firma yetkilisi email yoluyla davet edilerek eklenir. Gereksinim olursa, proje alanına göre ilgili proje uzmanı veya müşteri temsilcisi eklenebilir.

4. Geri bildirim uygulama sürecinde, proje lideri tarafından projenize özel kanal oluşturulur ve firma yetkilisi email yoluyla davet edilerek eklenir. Gereksinim olursa, proje alanına göre ilgili proje uzmanı veya müşteri temsilcisi eklenebilir.

CBM yapısı ve organizasyon şeması nasıldır?

Kolektif İş Modeli (CBM) organizasyonu; statü, rol ve görev yapısına göre tasarlanmıştır. Organizasyon şeması; Proje Lideri, Müşteri Temsilcisi, Proje Uzmanı statülerinde bağımsız kişilerden oluşur.

1. Proje Lideri (PL) : Projenin uygulama ve destek süreçlerinden sorumlu kişidir. Proje lideri, proje uzmanı ve temsilcinin sahip olduğu bilgi, yetenek, beceri ve tecrübesine sahip olmakla beraber liderlik vasıflarını taşır. Görevi: CBM’i oluşturan proje yönetim ve geri bildirim süreçlerin stabil biçimde işlemesini sağlamaktır. Rolü: Aktif

2. Müşteri Temsilcisi (MT) : Projenin destek süreçlerinden sorumlu kişidir. Görevi: CBM’i oluşturan geri bildirim sürecinin stabil biçimde işlemesini sağlamaktır. Rolü: Aktif, Pasif

3. Proje Uzmanı (PU) : Projenin uygulama süreçlerinden sorumlu kişidir. Görevi: CBM’i oluşturan proje yönetim sürecinin stabil biçimde işlemesini sağlamaktır. Rolü: Aktif