Çözüm Ortaklığı nedir?

Çözüm ortaklığı, kolektif bilinç ile değer üretmek üzere bir araya gelen bağımsız profesyonellerin ortaklaşa gerçekleştirdiği işbirliğidir. Çözüm ortaklığı, proje faaliyetlerinin verimli biçimde başarılı sonuçlara ulaşması için gerekli bilgi, yetenek, beceri ve tecrübe birleşimlerinden ortaya çıkan sinerjiden güç alır.

Çözüm Ortaklığı kimler içindir?

Çözüm ortaklığını; Grafik Tasarımcılar, Web Tasarımcılar, SEO Uzmanları, Sosyal Medya Uzmanları, İçerik Pazarlama Uzmanları, Google Ads Uzmanları, Facebook ve Instagram Ads Uzmanları, Makale Yazarları, Sanat Yönetmenleri, Müşteri Temsilcileri, Müşteri İlişkileri Yönetmenleri, Satış Temsilcileri, Ajans temsilcileri, Stajyerler tercih edebilir.

Çözüm Ortaklığı ön şartları nelerdir?

Çözüm ortaklığı sistemi; çözüm ortağı adayı ve çözüm ortağı olmak üzere iki statüden oluşmaktadır.

Çözüm ortağı adayı olarak geri bildirim uygulamasına ( Twist ) davet edilerek katılabilir ve etkileşimde bulunabilirsiniz. Bunun için sadece bir gmail hesabına sahip olmanız yeterlidir. Davet için [email protected] adresine, hangi statüde (örn. müşteri temsilcisi, web tasarımcı vb) olduğunuzu belirterek mail (kanal davet talebi) göndermeniz yeterlidir.

Çözüm ortağı ise, belirli kriterleri taşıyan ve hizmet sağlayıcı tarafından değerlendirilen adaya, bir proje teklifinde bulunulması ve adayın bu proje teklifini onaylamasının ardından proje yönetim uygulamasına ( Trello ) davet edilerek katılması ve projeyi üstlenerek yönetmesi anlamını taşır. Dolayısıyla çözüm ortağı için, CBM kalite standartları gereği temel gereksinimlere ve temel yetkinliklere sahip olunması gerekir. Bu nitelikleri taşıyan adaylar, hizmet sağlayıcı uzman ekibi tarafından yapılan inceleme, ölçme ve değerlendirme sonucu, çözüm ortağı statüsüne ulaşır. Aşağıda temel gereksinimlere ve temel yetkinlikler belirtilmiştir:

Temel Gereksinimler:

1. Profil (Temsilci ve uzman adayları için) : Otoriter bir ağda ( Linkedin ) iş profiline sahip olmanız gerekir. Sahip değilseniz birkaç saatinizi ayırarak oluşturabilirsiniz.

2. Portfolyo (Uzman adayları için) : Otoriter bir ağda ( Behance ) portfolyoya sahip olmanız gerekir. Sahip değilseniz birkaç gününüzü ayırarak oluşturabilirsiniz. Ardından portfolyo profil bağlantınızı, linkedin profilinizde göstermelisiniz.

3. Geri Bildirim Uygulaması (Temsilci ve uzman adayları için) : Geri bildirim uygulamasına ( Twist ) davet edilerek katılmanız gerekir. Ardından linkedin profil bağlantınızı, twist profilinizde göstermelisiniz.

Temel Yetkinlikler:

1. Dijital Beceriler (Temsilci ve uzman adayları için) : Otoriter bir ağda ( Google Dijital Atölye ) sertifikasyon eğitimine katılıp sertifikaya sahip olmanız gerekir. Sahip değilseniz birkaç gününüzü ayırarak sertifika alabilirsiniz. Ardından sertifika bağlantınızı, linkedin profilinizde göstermelisiniz.

2. SEM Becerileri (SEM Uzman adayları için) : Otoriter bir ağda ( Google Ads Akademisi ) sertifikasyon eğitimine katılıp en az 1 sertifikaya sahip olmanız gerekir. Sahip değilseniz birkaç haftanızı ayırarak sertifika alabilirsiniz. Ardından sertifika bağlantınızı, linkedin profilinizde göstermelisiniz.

Çözüm Ortaklığı nasıl çalışır?

Çözüm ortaklığı sırasıyla; geri bildirim uygulamasına katılım, proje teklifi ve proje yönetim uygulamasına katılım için gerçekleştirilen işlem süreçlerini kapsar.

1. Geri bildirim uygulaması (Temsilci ve uzman adayları) için email adresinize gönderilen ekip davetiyesini onaylayarak kabul ediniz. Aday olarak davet edildiğiniz için sisteme kayıt olmanız gerekmektedir. Kaydınızı tamamladıktan sonra ilgi alanınıza göre özel oluşturulmuş kanalda proje duyurularını, etkinliklerini takip edip etkileşimde bulunabilirsiniz.

2. Proje teklifi (Yalnızca lider veya uzman) için geri bildirim uygulamasındaki hesabınıza hizmet sağlayıcı tarafından özel mesaj ile gönderilen proje teklifini onaylayarak kabul ediniz. Sürecin stabil biçimde işleyebilmesi için belirlenen süre içerisinde (60 dk.) cevap vermeniz gerekmektedir. Belirlenen süre içerisinde cevap alınamadığı takdirde proje teklif hakkı kaybedilir ve uygun durumda bulunan bir sonraki çözüm ortağına geçer.

Soru: Proje teklif sıralaması nasıl belirleniyor? Cevap: Temel gereksinimlere ve temel yetkinliklere sahip olan, hizmet sağlayıcı tarafından belirli kriterlere göre değerlendirilen kullanıcının kariyer puanı ile sıralamadaki konumuna (rank) ve o anki durumuna (aktif, pasif) göre belirlenir. Sıralamayı görmek için, geri bildirim uygulamasına katılmanız gerekmektedir. Katıldıktan sonra sıralama sayfa bağlantısını, geri bildirim uygulamasının genel karşılama mesajında görebilirsiniz. Sıralama kavramları ve açıklamaları aşağıda belirtilmiştir.

Rank : Kullanıcının sıralamadaki konumunu temsil eder. Durum : Kullanıcının o anki durumunu temsil eder ve aktif, pasif değerlerine sahiptir. Aktif durumu, o an bir proje üzerinde çalışıldığını ve yeni bir projeye kapalı olduğunu; pasif durumu ise o an bir proje üzerinde çalışılmadığını ve yeni bir projeye hazır olduğunu ifade eder. Aktiflik puanı : Kullanıcının tamamladığı proje sayısını temsil eder ve her 1 proje, 1,0 aktif puanına eşittir. Kalite puanı : Temel gereksinimler, dijital beceriler ve diğer yetkinlikler (tasarım, web, smo, sem, smm, email vb) gibi kriterlerin toplam değerini temsil eder ve her bir kriter 10 üzerinden değerlendirilerek tümününün ortalaması alınır. Kariyer puanı : Aktiflik puanının %70’i ile kalite puanının %30’unun toplamından oluşur.

3. Proje yönetim uygulaması (Yalnızca lider veya uzman) için email adresinize gönderilen pano davetiyesini onaylayarak kabul ediniz. Proje lideri veya uzmanı olarak davet edildiğiniz için sisteme kayıt olmanız gerekmektedir. Kaydınızı tamamladıktan sonra projeye özel oluşturulmuş hazır listeler ve görevlerin bulunduğu panoyu kontrol edebilirsiniz. Her karta bitiş tarihi, dosya veya yorum ekleyebilir, hazır olan kontrol liste öğelerini görev tamamlandıkça işaretleyip çizebilir ve böylece proje genelinde hakimiyet sağlayabilirsiniz.

Çözüm ortaklığı kazanç sistemi ve kapsamı nedir?

Çözüm ortaklığı kazanç sistemi, kolektif bilinç ile değer üretmek üzere bir araya gelen bağımsız profesyonellerin ortaklaşa gerçekleştirdiği işbirliğinin mali boyutudur. Çözüm ortakları, bulunduğu statüye, rollere veya gereksinime göre belirlenen oranlarda kazanç elde ederler.

Statüye Göre

Statü, çözüm ortağının proje içindeki bulunduğu durumu ve yeri ifade eder. CBM çözüm ortaklığı kazanç sistemi; [görev + emek + zaman = kazanç] formülünü kullanır ve toplamı etkileyen değerlerde, bağımsız değişkenleri tespit ederek bağımlı değişkene ulaşır. Örneğin bir çözüm ortağının bulunduğu statüsündeki görevine göre iş gücü ve ayırmak zorunda olduğu zaman, diğer statüde bulunan çözüm ortağına göre farklılık gösterebilir. Bu durumda CBM, çözüm ortaklarının birbirleri arasındaki avantaj veya dezavantajları rasyonel analizler ile kazanç boyutunda dengeler.

Sonuç olarak; statüye göre belirlenen kazanç oranlarının değeri, çözüm ortaklarının birbirleri arasındaki ilgi alanı farklılıklarının değerini değil, CBM kazanç sistemi formülünün ortaya çıkardığı değeri ifade eder.

Rollere Göre

Aktif Role Göre : Çözüm ortağı aktif rolde, bulunduğu statüye göre proje süreçlerinin tamamında aktif olarak yer alır. Örneğin müşteri temsilcisi (aktif rolde) satış öncesi veya satış sonrası proje süresince, proje sorumlusu (lider veya uzman) ile firma arasında köprü oluşturarak brief süreçlerinin doğru ilerlemesinden, müşteri desteğinin sağlanmasına kadar tüm iletişim ve etkileşim faaliyetlerinden sorumludur.

Pasif Role Göre : Çözüm ortağı pasif rolde, bulunduğu statüye göre proje süreçlerinde isterse yer almayabilir, isterse gözlemci olarak yer alabilir. Soru: Pasif rol kimler içindir? Cevap: Aktif rolde proje içerisinde yer almaya zamanı olmayan ya da yer almak istemeyen ama aynı zamanda çevresindekilere referans göstererek veya satışını gerçekleştirdiği hizmet üzerinden komisyon şeklinde kazanç elde etmek isteyen çözüm ortağı içindir. Pasif rol, müşteri temsilcisi için kullanılır. (Önemli Uyarı: Pasif roldeki çözüm ortağının kazanç elde edebilmesi için firma yetkilisinin siparişi esnasında, hizmet sağlayıcının (capsdigital.net) ödeme sayfasındaki formun “ek bilgi notları” kısmına ‘referans: adı soyadı – gsm.no – email’ şeklinde mutlaka belirtmesi gerekmektedir.)

Gereksinime Göre:

Üzerinde çalışılacak olan proje, 1 çözüm ortağı ile uygulanıp sonuçlandırılabileceği gibi, kapsamına göre 2 çözüm ortağı ile çalışılmasını gerektirebilir. Böyle bir gereksiniminde projede yer alan çözüm ortaklarının kazanç oranları da değişir.

Aktif rollere göre proje varyasyonları ve kazanç oranları:

90-10 Varyasyonu : Bu varyasyon için projede, 1 proje lideri aktif rolde çalışır. Proje lideri proje bedelinin (bkz-1) %90 ’ını kazanç olarak, Hizmet sağlayıcı %10 ’unu hizmet bedeli olarak alır. Ve belirli tarihlerde (bkz-2) ödeme emri verilir.

60-30-10 Varyasyonu : Bu varyasyon için projede, 1 proje lideri ve 1 müşteri temsilcisi aktif rolde birlikte çalışır. Proje lideri proje bedelinin (bkz-1) %60 ’ını, Müşteri temsilcisi %30 ’unu kazanç olarak, Hizmet sağlayıcı %10 ’unu hizmet bedeli olarak alır. Ve belirli tarihlerde (bkz-2) ödeme emri verilir.

50-40-10 Varyasyonu : Bu varyasyon için projede, 1 proje lideri ve 1 proje uzmanı birlikte aktif rolde çalışır. Proje lideri proje bedelinin (bkz-1) %50 ’sini, Proje uzmanı %40 ’ını kazanç olarak, Hizmet sağlayıcı %10 ’unu hizmet bedeli olarak alır. Ve belirli tarihlerde (bkz-2) ödeme emri verilir.

Aktif + Pasif rollere göre proje varyasyonları ve kazanç oranları:

85-5-10 Varyasyonu : Bu varyasyon için projede, 1 proje lideri aktif rolde çalışır. Ayrıca 1 müşteri temsilcisi pasif rolde bulunur. Proje lideri proje bedelinin (bkz-1) %85 ’ini kazanç olarak, Müşteri temsilcisi %5 ’ini komisyon olarak, Hizmet sağlayıcı %10 ’unu hizmet bedeli olarak alır. Ve belirli tarihlerde (bkz-2) ödeme emri verilir.

45-40-5-10 Varyasyonu : Bu varyasyon için projede, 1 proje lideri ve 1 proje uzmanı birlikte aktif rolde çalışır. Ayrıca 1 müşteri temsilcisi pasif rolde bulunur. Proje lideri proje bedelinin (bkz-1) %45 ’ini, Proje uzmanı %40 ’ını kazanç olarak, Müşteri temsilcisi %5 ’ini komisyon olarak, Hizmet sağlayıcı %10 ’unu hizmet bedeli olarak alır. Ve belirli tarihlerde (bkz-2) ödeme emri verilir.

bkz-1 : Proje bedeline proje maliyetleri dahil olup, kazanç oranları maliyeti düşürülmüş net tutardan hesaplanır. Proje maliyetleri şunları kapsayabilir; domain ücreti, hosting ücreti, ssl ücreti, üçüncü taraf ödeme ve fatura servis ücretleri, lisanslı tema ücreti, lisanslı eklenti ücreti, lisanslı ek modül ücreti, lisanslı görsel ücreti, google reklamları ücreti, facebook veya instagram reklamları ücreti, üçüncü parti diğer uygulama veya yazılım ücreti vb.

bkz-2 : Proje bedelinin net tutarından hesaplanan kazancın nihai ödemesi; projenin başarılı şekilde tesliminden sonra gerçekleşir. Hizmeti alan firma tarafından mail yoluyla gönderilen onay yazısının (hizmetin başarılı şekilde teslim alındığına dair) tarihini takip eden ilk ödeme emri gününde, hizmet sağlayıcı tarafından ödeme emri verilerek gerçekleşir.

Ödeme emri günleri ayın 9 ’u, 18 ’si ve 27 ’sinde gerçekleşir. Ödeme emri tarihleri iş günlerine (hafta içi) tekabül ederse aynı gün, diğer günlere (hafta sonu) tekabül ederse takip eden ilk iş günü başarılı şekilde sonuçlanarak hesabınızda olur.

Başarılı proje teslimi, hizmet alan müşterinin hizmet süresince sorun yaşamadan ve eksiksiz biçimde projesini teslim alması ile ilgilidir. Projenin başarısız sonuçlanması istenilmeyen bir durumdur. Yapılan incelemeler ve değerlendirme ile herhangi bir çözüm ortağından kaynaklanan istemli veya istem dışı sorunun sonucu; müşterinin satın aldığı hizmet bedelinin 2/3 ‘sinin iadesini gerektirirse hizmet sağlayıcı olarak Caps Digital, projedeki çözüm ortaklarına kazançlarının 2/3 ’sini ödememe hakkını saklı tutar. Ve bu durumdan hiçbir çözüm ortağı hukuki hak talep edemez ve bu şartları, hizmet sağlayıcının (caps digital) tüm hizmetlerini kullanarak kabul etmiş sayılır. Ayrıca soruna neden olan çözüm ortağı istem dışı hareket etmişse uyarı alır, istemli hareket etmişse çözüm ortaklığından çıkartılır. Umarız böyle durumlarla karşılaşmazsınız ve iş birliği içerisinde dikkatli, kontrollü, çözüm odaklı biçimde başarılı projeler yönetirsiniz.