Yazılar

grafik tasarım

Logo (type) bir ürünün, firmanın ya da hizmetin isminin, harf ve resimsel öğeler kullanılarak sembolleştirilmesidir. Amaç, adını taşıdığı ürün veya firmayı en özgün biçimde ayırt etmesidir. Günümüz teknolojisinin dünyadaki global ticaret yoğunluğu ve internetin hayatımızda yoğunlaşması ile birlikte bilgi alışverişinin kolaylaşması ve basılı medyanın yerini sosyal medyaya bırakmasının ardından marka her zamankinden daha da önem kazanmış duruma gelmiştir. Devamını Oku

3d görselleştirme

Ürünün veya bir hizmetin diğer ürün ve hizmetlerden ayırt edilmesini sağlayan ad, sözcük, sembol ve işaretlere marka denir. Satıcı ile alıcının karşı karşıya gelmediği günümüzde; bir ürünün tüketiciye ulaşması için aracılara gereksinim olmuştur. Haberleşmenin, ulaşımın bu denli gelişmesi, bir pazarda aynı ürünün pek çok çeşidinin bulunması, buna bağlı olarak self-servis satış ünitelerinin artması, insanları satış öncesi karar vermeye zorlamamıştır. Devamını Oku