3d görselleştirme

Ürünün veya bir hizmetin diğer ürün ve hizmetlerden ayırt edilmesini sağlayan ad, sözcük, sembol ve işaretlere marka denir. Satıcı ile alıcının karşı karşıya gelmediği günümüzde; bir ürünün tüketiciye ulaşması için aracılara gereksinim olmuştur. Haberleşmenin, ulaşımın bu denli gelişmesi, bir pazarda aynı ürünün pek çok çeşidinin bulunması, buna bağlı olarak self-servis satış ünitelerinin artması, insanları satış öncesi karar vermeye zorlamamıştır.

En önemlisi pek çok ürünün ambalajlı olarak satılması nedeniyle tüketicinin tatma, dokunma, deneme şansı kaybolmuştur. Eski deneyimlerine, alışkanlıklarına ya da reklamın etkisine bağlı olarak seçim yapmaya başlamıştır.

İyi bir marka nasıl olmalıdır?

  1. Marka telaffuzu kolay olmalı ve başkalarıyla karışmamalıdır. Bilinirliliği yüksek bir ürün adının söylenişine çok benzeyen başka bir ürün adı olduğu gibi karışıklığa neden olmamalıdır.
  2. Herhangi bir ürünün ya da kuruluşun adı, başka alanlarda kullanılmamalıdır. Karışıklıklara neden olabilir, örneğin, “X Şirket” yanında hiç ilgisi olmayan “X İçecekleri” de vardır.
  3. İnsan isimleri olmamalıdır. Aynı isimden çok kişi olabileceği ve ayrı yerlerde belki de aynı konudaki bir markalamada kullanılabileceği marka düşünülmelidir. Bunu önlemek de mümkün değildir. “X” örneğinde olduğu gibi.
  4. Coğrafî isimler olmamalıdır. Aynı yörenin ismini kullanan pek çok firma ve ürün adı vardır. Bu durum, tüketici için de, firma için de olumsuzluktur. Örnek 1: “Bursa” isminde kebap, inşaat, reklam ajansı bursa, sigorta şirketi vb. markalar vardır. Örnek 2: “Ankara” isminde makarna, 3d mimari görselleştirme ankara, mobilya vb. markalar vardır.
  5. Bir Marka, ürünün özelliğinden dogmasalıdır. Mavi, küp gibi ürünün biçim ve renginin adını kullanmak yanlıştır. Aksine ürünle ilgisi olmayan, uydurulmuş bir ismin akılda kalma şansı daha fazladır. “Didi” isminde olduğu gibi.

Markanızı belirlemeden önce, mutlaka araştırma yapılması gerekmektedir. Şirketinizin amacı ve yerinin tablolanarak SWOT analizi yapılması, bilgi topladıktan sonra pazarlama biriminiz ile bir araya gelerek, açık bir şekilde şirketinizin güçlü ve zayıf yanlarını, fırsatları ve tehditleri tespit etmeniz gerekmektedir. SWOT raporunuzu doğru bir şekilde değerlendirip anladığınız zaman, markanızı tanımlama zamanı gelmiş demektir.

Belirlediğiniz marka ile beraber, ürünler arası ayırt edici işleviyle marka, markayı oluşturan simge, özgün yazı ve işaretlerin önemi her geçen gün daha da artarken bu süreçte yardım almanız gerektiğini düşünürseniz bizim ile iletişim kurduğunuzda marka kimliği oluşturmada size yardımcı olabiliriz.